Psykosomatisk fysioterapi

Inom psykosomatiken arbetar vi med hela människan, d.v.s. kropp, psyke och själ. Tillsammans med fysioterapeuten kan Du få hjälp att finna vägar och återfå kontrollen över Ditt liv.

Vi möter många personer med långvariga besvär såsom smärta, spända muskler, trötthet, sömnproblem, nedsatt kontakt med kroppen, försämrad livskvalité och livsglädje.

Några av de metoder som används är Basal kroppskännedom, Psykomotorisk fysioterapi, Mindfulness, olika tekniker för stresshantering, anpassad fysisk träning samt samtal om bl.a. känslor och dess inverkan.