Ortopedisk Manuell Terapi (OMT)


OMT är en internationell specialistutbildning för fysioterapeuter och läkare. Metoden grundar sig på en helhetssyn på Dig som patient.

Inom OMT använder vi, efter en undersökning, bl.a. manipulations- och mobiliseringstekniker för att behandla smärtor från leder, muskler och nerver belägna i nacke, rygg, armar eller ben. Olika träningsmetoder och egen kunskap om hur Du kan förebygga vidare besvär är en viktig del i omhändertagandet.