Individuellt anpassad träning


Vi hjälper Dig att utforma ett träningsprogram anpassat efter Dina specifika förutsättningar och önskemål. Detta sker efter en grundlig analys av Din hållning och kroppens funktion både i rörelse och vila.