Vår specialisering

Hos oss finns fysioterapeuter med kompetens inom bl.a. Ortopedisk Manuell Terapi (OMT),  idrottsmedicin, psykosomatik, KBT och akupunktur.

Vi följer aktuell forskning och deltar regelbundet i kurser, föreläsningar och seminarier.

Våra verktyg

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT)

OMT är en internationell specialistutbildning för fysioterapeuter och läkare. Metoden grundar sig på en helhetssyn på dig som patient.
Läs mer om OMT här

Idrottsmedicin

Vi behandlar skador som kan ha uppstått när du motionerat eller idrottat. En funktionsanalys ligger till grund för rehabiliteringen. Fokus i behandlingen ligger på träning av rörlighet, balans, styrka, koordination och kroppsmedvetenhet.
Läs mer om Idrottsmedicin här

Psykosomatisk fysioterapi

Inom psykosomatiken arbetar vi med hela människan, d.v.s. kropp, psyke och själ. Tillsammans med fysioterapeuten kan du få hjälp att finna vägar och återfå kontrollen över ditt liv.
Läs mer om psykosomatisk fysioterapi här

Kognitiv BeteendeTerapi, KBT

Vi behandlar olika typer av ångest och oro, depressioner, stressrelaterade besvär, smärta och fobier. Hos oss finns fysioterapeuter med steg 1 och steg 2 utbildning inom KBT.
Läs mer om Kognitiv BeteendeTerapi, KBT, här

Akupunktur

Akupunktur är en metod som i flera tusen år använts f.f.a. i Kina för att behandla och förebygga sjukdom. Vi använder västerländsk akupunktur främst i syfte att uppnå smärtlindring. Alla våra fysioterapeuter har vidareutbildning inom akupunktur.
Läs mer om akupunktur här

Individuellt anpassad träning

Vi hjälper dig att utforma ett träningsprogram anpassat efter dina specifika förutsättningar och önskemål. Detta sker efter en grundlig analys av din hållning och kroppens funktion både i rörelse och vila.
Läs mer om individuellt anpassad träning här