Mer om oss

Sjukgymnastteamet Johanneshov består av tolv välutbildade fysioterapeuter, samtliga med lång yrkeserfarenhet.

Vi arbetar med behandling och bedömning av olika smärttillstånd och skador i leder och muskler samt med rehabilitering efter operationer och frakturer. Du kan få råd om träning, ergonomi och information om hur du kan förebygga besvär i framtiden.

Vårt arbete genomsyras av en stark vilja att stötta dig som patient att återgå i arbete eller att återuppta idrotts- eller motionsaktiviteter. Tillsammans sätter vi upp realistiska mål och delmål under behandlingstiden.

Andra språk vi pratar förutom svenska är ungerska, spanska, holländska och tyska.

Vi är landstingsanslutna. Frikort gäller.

Vår vision

Vi tror på att skapa möjligheter istället för att fokusera på begränsningar.

Vi vill hjälpa Dig att förstå hur Din kropp fungerar, så att Du kan påverka Din egen förmåga att uppnå ökat välbefinnande.