Behandlingen

Fysioterapeutisk behandling kan användas vid olika sorters smärta eller om man är stel i lederna eller svag i musklerna. Det kan till exempel vara smärtor i rygg, nacke och axlar. Man kan både få behandling för plötsliga smärtor, och för att smärtorna inte ska komma tillbaka. En viktig del av behandlingen är att fysioterapeuten hjälper till att lägga upp ett träningsprogram med övningar som man kan göra hemma eller på ett gym. Man kan också få hjälp med att komma igång efter en skada eller en operation.

Smärta är en signal på att något inte är som det ska

De flesta människor drabbas någon gång under livet av smärtor i rygg, nacke eller axlar. All slags smärta påverkar humöret och ibland kan smärtan vara så svår att man inte klarar av sina vanliga arbetsuppgifter. Smärta är en signal på att något i kroppen inte är som det ska.

Smärta i nacke, axlar eller rygg

Smärta i nacke, axlar eller rygg är vanligt hos de personer som söker hjälp hos fysioterapeuter. Orsakerna till smärtan kan vara olika. Ett allt för ensidigt arbete i kombination med för lite motion kan till exempel leda till att musklerna stelnar till. Om man sedan utsätter kroppen för en hög belastning kanske kroppen inte klarar av påfrestningen. Då kan man få sträckningar i muskler eller skador på leder och ledband. Smärtan kan också bero på olika typer av skador, till exempel idrottsskador, fall eller slag.