Träning i 20-årsåldern ger starkare skelett


Skelettets hållfasthet bestäms tidigt i livet. Tidigare forskning har visat att träning som sker före och under puberteten är särskilt viktig för skelettets tillväxt. Ju mer din benmassa utvecklas när du är ung, desto mindre är risken att drabbas av benbrott senare i livet.

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har i en studie på 833 svenska män visat att de män som ökade sin fysiska aktivitet mellan 19 och 24 års ålder också ökade sin bentäthet i både höften, ländryggen, armen och underbenet. De män som under samma period minskade sin aktivitet fick ett signifikant skörare skelett.

Fynden talar för att bibehållen eller helst ökad fysisk aktivitet kan förbättra bentillväxten i unga år, vilket sannolikt minskar risken för benbrott senare i livet.

Artiklen publicerades i Journal of Bone and Mineral Research den 13 januari 2013.