Intressant sammanställning av studier av ungdomsidrott

Håkan Dyrhage har gjort en sammanfattning av fyra studier av ungdomsidrott. Han har sökt svar på frågor som:
Hur man kan bli bra på den idrott man håller på med. Hur mycket ska ungdomar träna? När är det bra med en specialisering? Måste man träna året runt? Är det de som är bäst vid 10-16 års ålder som sedan blir bäst?

Studierna pekar på att man gynnas av att utöva flera idrotter under sin uppväxt. Att specialisera sig tidigt (före 16-17 års ålder) verkar vara negativt för den allmänna motoriska utvecklingen. Däremot verkar det vara bra att utöva mycket spontanidrott vid sidan av den organiserade träningen.

Läs vidare på nedanstående länk:

http://www.dyrhage.se/ungdomsidrott/Ungdomsidrott_studier.pdf

Epostadress till författaren: hakan@dyrhage.se