Projekt med sjukgymnast förkortar väntetiden

Patienter med symptom från nacken kunde tidigare få vänta två år på bedömning av en neurokirurg på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Då föreslog sjukgymnasten Margareta Jonsson att en sjukgymnast kunde göra första undersökningen istället för en neurokirurg. Ett projekt startades och snabbt var väntetiden nere på tre veckor – en förkortning på 100 veckor!

Detta medför betydande vinster för patienten som, istället för att vänta åratal på en tid, snabbt får adekvat hjälp med sina besvär. Genom att samla in data från starten 2004 till maj 2008 har man också kunnat se att det bara var 8 % av alla patienter som i slutändan var aktuella för operation. De övriga får effektivt hjälp med annan vård. Bl.a. här på Sjukgymnastteamet.